Välkommen till Oknytt

Möt några av de vackra och uråldriga varelser som enligt vår folktro lever i den nordiska naturen. Oknytt är ett fotoprojekt som vill skapa intresse kring nordisk folktro och ge betraktaren en inspirerande sagokänsla. Bakom varje bild finns stora förberedelser och en vilja att gestalta spännande möten och bortglömda begrepp.

Välkommen in!


Trollen

Trollfolk, Gofar


Trollen är vilda naturväsen som bor i våra urskogar. De lever tillsammans i salar under flyttblock eller i berg och kan bli väldigt gamla. För att skydda sina hemligheter använder trollen magiska runor som kallas galdrar.


Gårdstomten

Nisse, Bisse, Gårdsrå, Tomtegubbe, Garvord, Tomtvätte


Gårdstomten är i grunden hjälpsam men bryr sig mer om gården han vaktar än de som för tillfället råkar finnas där. Han blir grinig när man stör i arbetet eller slarvar med sitt eget. Han är liten till växten men samtidigt oväntat stark.


Vittror

De osynliga, Vättar, Di sma undar jordi, Tusser, Vættir


Vittra lever bland fjäll och fäbodvallar. De är kollektiva väsen som bor tillsammans och har egna kor och getter. Vittra liknar människan både till utseende och levnadssätt, men är betydligt mindre till växten. De väljer oftast att vara osynliga.


Mylingen

Myrding, Mördunge, Utböling


Mylingen är en gengångare av ett odöpt nyfött barn som mördats av sin mor. Mylingar befinner sig på platser där man kan tänkas gömma ett dött barn, som myrar, uthus, under golvet, stenrösen och skogsbackar. Från dessa kunde man ibland höra gråt och barnskrik.


Älvor

Alv, Älva


Älvorna är i folktron ett kollektivt naturväsen som i skymningen och vid soluppgången kunde ses dansa över ängar, öppna fält och mossiga marker. Där älvorna dansat uppträdde en ring av antingen onaturligt friskt eller onaturligt glest växande gräs.


Vidunder

Lindorm, Drake, Sjöodjur


Jörmungand, Gravvitner, Svavner och Nidhögg är uråldriga vidunder som har sitt ursprung i den fornordiska mytologin, som symbol för jordens ondska och oundvikliga undergång. Motsvarigheter i den moderna folktron är betydligt mindre i storlek men likväl farliga och sluga.