Välkommen till Oknytt

Möt några av de vackra och uråldriga varelser som enligt vår folktro lever i den nordiska naturen. Oknytt består av en trio kreatörer som vill skapa intresse kring nordisk folktro och ge betraktaren en inspirerande sagokänsla. Bakom varje bild finns stora förberedelser och en vilja att gestalta spännande möten och bortglömda begrepp.

Välkommen in!


Trollen

Trollfolk, Gofar


Trollen är vilda naturväsen som bor i våra urskogar. De lever tillsammans i salar under flyttblock eller i berg och kan bli väldigt gamla. För att skydda sina hemligheter använder trollen magiska runor som kallas galdrar.


Gårdstomten

Nisse, Bisse, Gårdsrå, Tomtegubbe, Garvord, Tomtvätte


Gårdstomten är i grunden hjälpsam men bryr sig mer om gården han vaktar än de som för tillfället råkar finnas där. Han blir grinig när man stör i arbetet eller slarvar med sitt eget. Han är liten till växten men samtidigt oväntat stark.


Vittror

De osynliga, Vättar, Di sma undar jordi, Tusser, Vættir


Vittra lever bland fjäll och fäbodvallar. De är kollektiva väsen som bor tillsammans och har egna kor och getter. Vittra liknar människan både till utseende och levnadssätt, men är betydligt mindre till växten. De väljer oftast att vara osynliga.


Mylingen

Myrding, Mördunge, Utböling


Mylingen är en gengångare av ett odöpt nyfött barn som mördats av sin mor. Mylingar befinner sig på platser där man kan tänkas gömma ett dött barn, som myrar, uthus, under golvet, stenrösen och skogsbackar. Från dessa kunde man ibland höra gråt och barnskrik.


Älvor

Alv, Älva


Älvorna är i folktron ett kollektivt naturväsen som i skymningen och vid soluppgången kunde ses dansa över ängar, öppna fält och mossiga marker. Där älvorna dansat uppträdde en ring av antingen onaturligt friskt eller onaturligt glest växande gräs.


Vidunder

Lindorm, Drake, Sjöodjur


Jörmungand, Gravvitner, Svavner och Nidhögg är uråldriga vidunder som har sitt ursprung i den fornordiska mytologin, som symbol för jordens ondska och oundvikliga undergång. Motsvarigheter i den moderna folktron är betydligt mindre i storlek men likväl farliga och sluga.


Gasten

Draug, Likspöke


Ett av folktrons skrämmande dödsväsen. Till skillnad från gengångare och spöken hade gasten helt förlorat sin identitet efter döden. En fasansfull varelse som aldrig fick begravas i vigd jord och hemsökte såväl människor som djur. Under mörka kvällar kunde man höra dess fruktansvärda skrik, så kallade gastarop.


Gloson

Gluppson, Gravso


En vidunderlig sugga med ögon som brinnande kol och rakbladsvassa borst på sin rygg. De som utövade spådomstekniken årsgång kunde stöta på henne vid sin vandrings slut runt kyrkan. Offrade man då inte 3 sädesax eller äpplen till henne, sprang hon mellan benen och sprätte upp vandraren med sina sylvassa borst och betar som hon slipat på gravstenarna.


Dragväsen

Bjära, Mjölkhare, Puken


Dragväsen, som till skillnad från övriga oknytt och varelser, var skapade med mänskliga händer tillsammans med trolldom. Dess uppgift var att stjäla (draga) säd, pengar eller andra dyrbarheter från bygrannarna till sin skapare. Exempel på dragväsen är bjäran, som en häxa kunde använda för att stjäla mjölk från grannarnas kor.


Jättar

Jotnar, Rese, Turs


Jättarna skiljde sig väldigt inom den fornnordiska mytologin och den nordiska folktron. I folktron var de jättelika och uråldriga varelser som ofta var en fara för människan. Guden Tor var deras stora fiende och kyrkan med sina högljudda kyrkklockor skapade stor irritation hos jättarna. De mytologiska jättarna kunde däremot variera stort i både utseende, lynne och intelligens. Ofta stod de som motståndare till asagudarna men kunde även ibland byta tjänster och till och med gifta sig med varandra.