Ett trolskt bildprojekt


Oknytt är ett bildprojekt som vill skapa intresse kring nordisk folktro och ge betraktaren en inspirerande sagokänsla. Bakom varje bild finns stora förberedelser och en vilja att gestalta spännande möten och bortglömda begrepp.

Projektägare är fotografen Lars Wahlström från Örnsköldsvik som driver projektet tillsammans med modellmakaren Eva Boström och skribenten Sara Boström.

Projektet påbörjades 2015.


Vi arbetar i projektet


Vad är oknytt?

Begreppet oknytt omfattar övernaturliga väsen i nordisk folktro. Gårdstomtar, troll och vittra är exempel på naturväsen som levde nära människan, men samtidigt i ett eget rike där tid och rum fungerade annorlunda.
Folktron formades inom bondesamhällets berättarstruktur och hade en självklar närvaro i människors vardag. Ofta fungerade berättelserna som ett rättesnöre och kunde ge förklaringar till det oförklarliga.

Idag betraktas folktron som sagor och fantasi. För att få en uppfattning om hur dessa ursprungliga naturväsen skulle kunna se ut och i vilka miljöer de skulle leva har vi utgått ifrån äldre vittnesskildringar och illustrationer från sagor och nordisk mytologi. Vi har bland annat inspirerats av konstnärerna John Bauer och Jenny Nyström samt folklivsforskaren Ebbe Schön.

Trollen är uråldrigt vilda, vittra är lekfullt vackra och gårdstomten lite butter. Det är ingen slump utan resultatet av ett konstnärligt hantverk där varje detalj är väl genomtänkt. Även platserna är en viktig del av berättelsen. På en övergiven fäbodvall eller i en trolsk skogsglänta får folktrons väsen för ett ögonblick både vilja och form. Vi hoppas att du också kan uppleva bildernas sagokänsla, mitt i verkligheten.