Integritetspolicy och GDPR

Varför ska jag läsa denna policy?


Denna policy beskriver hur vi på Oknytt samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter

Vilken information samlar vi in om dig?


Oknytt KB (organisationsnummer 969779-1474) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas.
Vi samlar in information när du registrerar dig i vår webbshop, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss och det inkluderar:
- namn
- kontaktuppgifter, så som adress, telefonnummer och e-postadress
- ev tidigare inköp och betalningsinformation

Hur kommer vi använda din information?


- För att kunna hantera beställning och administrera ditt köp
- För att kunna hantera kundtjänstärenden
- För att kunna skicka generell marknadsföring eller personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier.
- För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
- Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Varför använder vi oss av cookies?


Anledningen till att vi använder cookies är för att förbättra din användarupplevelse och hemsidans funktionalitet, samt för att analysera hur hemsidan används. Vi vill att du ska ha en riktigt bra användarupplevelse när du besöker vår hemsida – och det något som cookies bidrar till.
Informationen är inte tillgänglig för andra parter.
För att kunna använda vår hemsida fullt ut behöver du acceptera cookies och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att hemsidorna inte kommer att fungera som avsett.

Hur länge kommer vi ha din information?


Vi sparar information om dina köp så länge du inte meddelar annat. Anledningen till detta är att vi vill kunna ge dig bra service i form av information om föregående köp och betalningsinformation. Därför behöver vi veta vad du en gång i tiden handlade av oss, eftersom många av våra produkter har mycket lång livslängd. Vill du ändå att vi ska radera din historik så meddelar du oss detta.

Med vilka delar vi din information med?


Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning.

Vad är mina rättigheter?


Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avsluta prenumerationen från nyhetsbrev eller kontakta oss via e-post/telefon för att avstå brevutskick eller för eventuell rensning av historik (dock måste t ex bokföringslagens krav på arkivering beaktas).
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Klagomål: Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?


Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 14 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss


Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Oknytt Kommanditbolag
Björnaby 211
897 90 Björna
Telefon 0662-512703
E-post: info@oknytt.com